W dniu 30 kwietnia 2020 r. Burmistrz Barlinka podpisał z firmą Mat-bud Michał Piechowiak z Przytocznej umowę na realizację zadania po nazwą „Remont pomostu plaży miejskiej w Barlinku”.

W ramach umowy z Wykonawcą wymienionych będzie kilkanaście pali, częściowo  wymienione zostaną belki porzeczne. W ramach remontu konstrukcja zostanie zabezpieczona antykorozyjnie. Kompletnie wymienione zostanie poszycie pomostu z desek drewnianych. Wzdłuż całego pomostu zaprojektowano odtworzenie balustrady drewnianej. Zamontowane zostaną również nowe drabinki umożliwiające zejście do wody.

Za wykonanie projektu odpowiadała Pracownia Projektowa Elżbieta Wiewiórska z Gdyni.

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt przyjętej oferty to 1 238 113,09 zł brutto. Inwestycja jest realizowana ze środków własnych Gminy Barlinek.

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec czerwca 2020 r.